BİR BİLİMKURGU EFSANESİ OLARAK SINIRBİLİM

Çoğumuzun Amerikan bilimkurgu serisi Fringe’den aşina olduğu Sınır bilim (Fringe science) anlam itibariyle yerleşmiş bir disiplinde, ana-arter (genel kabul edilen) veya geleneksel olarak kabul edilegelmiş teorilerden ciddi biçimde ayrılan bilimsel araştırmalardır.

Bunlar,  güvenilir olağan akademik disiplinlerin “sınırları” olarak sınıflandırılırlar. Sınır kavramlar genellikle yüksek oranda spekülatiftirler veya bilim adamlarının geneli tarafından zayıf bir şekilde tasdik edilirler.  Ancak bu tanımı bir kenara koyacak olursak sınır bilim için bilim olmayan bilim tabiri doğru olacaktır. Sınır bilim esas itibariyle bilimsel olmayan ve mümkün gözükmeyen bir hipotezi bilimsel metotlar kullanarak ispatlamaktır diyebiliriz. Sanırım buna verilebilecek en iyi örneklerden birinin A. Einstein’in genel görelilik kuramı olduğunu belirtmek gerekiyor. Bunun yanısıra Sınırbilim genellikle sözde bilimi ifade etmek için kullanılsa da bu tabir oldukça yanlıştır. Bu iki dalın kategorileri ve araştırma konuları oldukça farklıdır ve tanımsal açıdan da sınırbilim ve sözde bilim farklıdır.

Sınırbilime yapay zeka, Tesla’nın alternatif akımı, Oppenheimer’ın atom bombasını bir grup bilim insanıyla bulması, beynin yaydığı elektromanyetik dalgaları kullanarak zihin okuma/şifre çözme çalışmaları ve daha nicelerini örnek olarak gösterebiliriz. Ancak değinilmesi gereken en önemli deney şüphesiz ki Philadelphia Deneyidir. Kamuoyunda o dönem sansasyon yaratan bu olay halen gizemini korumaktadır ve halen yetkililerden mantıklı veya tatmin edici bir açıklama gelmemiştir.

Oppenheimer ve ekibi
Philadelphia deneyi ve sonrasından bir görsel

Basitçe özetleyecek olursak Sınırbilim henüz bilimin keşfetmediği ancak keşfedildikten veya icat edildikten sonra bilimin alanlarına dahil edilen, bilimin ve olağan akademik disiplinlerin sınırlarının zorlanmasıyla ve hatta aşılmasıyla ortaya çıkan bilimsel gelişmeli kapsayan bilim dalıdır. Sanırım yazıyı bizlere sınırbilimi tanıtan Fringe karakteri Walter Bishop’ın şu sözleriyle bitirmekte fayda var:

“Kendimizi olduğuna kabullendirdiğimiz sınırlar dışında hiçbir sınır yoktur.”

 

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.