Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılım Oranı

Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı ile ilgili bazı konu başlıklarını görüyorum ve gerçekten üzülüyorum. Örneğin; ‘’kadınlar neden çalışmalı? ‘’, ‘’kadınlar neden iş hayatında yer almalı?’’ gibi sorularla karşılaşınca hayal kırıklığı yaşıyorum. Niçin kadınların neden çalışması gerektiğini sorguluyoruz? Kadını neden ötekileştirip kadına yönelik konuları sürekli gündeme getiriyoruz?

Kadınlar ülke nüfusumuzun yarısını oluştuyor ve biz ülke nüfusumuzun %50’sini görmezden gelirsek ya da bu %50’lik dilime çalışmalı mı, çalışmamalı mı gözüyle bakarsak boş yere zaman harcamış oluruz! Bakın burada kadın ya da erkek demiyorum. Toplumumuzun %50’sinden bahsediyorum. Bu dilimin %50’si de erkeklerden oluşuyor, fakat erkekler neden çalışmalı, erkekler çalışmalı mı, erkekler neden iş hayatında yer almalı gibi bir soruya ben henüz rastlamadım.

Bizler kadın-erkek ayrımını bir kenara bırakıp, bir an evvel birbirimize eşit iki insan olarak bakmaya başladığımız zaman bu soruların da ortadan kalkacağına inanıyorum.

Fotoğraf: DISK

Hem kadın hem de erkek çalışmalıdır.Insanlar önce kendilerini yararlı ve çalışkan bireyler olarak görmeli ve yetiştirmelidir. İkincisi ise; her ülkenin çalışan ve üreten bireylere ihtiyacı var. Bu durumun kadın ya da erkekle bir alakası yok, aksine, bireyle, aileyle, toplumla ve ülkeyle ilgisi var.

Farz edelim ki Türkiye’de yalnızca erkekler çalışıyor, kadınlar çalışmıyor…Ben bu duruma yine kadın- erkek diye bakamıyorum. Maalesef ki ülkenin  diğer %50 nüfusu ne işle meşgul peki diye sorasım geliyor…

Erkek nüfus çalışmazsa bir ülke kalkınamaz, kadın nüfus çalışmazsa da bir ülke kalkınamaz! Hem erkek hem de kadın yani bir ülkenin insanları çalışmalıdır, iş hayatında elbettte ki yer almalıdır.

Ülkemizde son yıllarda kadın çalışanların iş alanındaki oranı artmasına rağmen, kadınların işgücüne katılım oranı düşük. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) yaptığı araştırmaya göre, kadınlar %61.8 oranında (2016 verisi) işgücüne dahil edilmiyor. İşgücünden çıkan kadınlar ise evlilik ve aile bakımını üstlenmek için çalışma hayatından ayrılıyor. Türkiye’de Kadın İşçi Gerçeği2017 raporuna göre ise; kadın işçilerin %86’sı işyerlerinde çocuk bakım desteğinin olmadığını söylüyor, ve bu durum da kadını iş hayatından koparan unsurlardan bir tanesi haline geliyor. Yine 2017 raporuna göre, işçilerin %71’i erkeklerden, %29’u ise kadınlardan oluşuyor.

Fotoğraf: memurhaber.com

Türkiye’de hepimizin de gördüğü ve bildiği kadarıyla çalışmayan kadınların çalışmama sebepleri arasında ev işleriyle meşgul olma,eğitim/öğretim eksikliğinden dolayı çalışamama gibi sebepler başta geliyor.

Fotoğraf: Sendika.org

Çalışmayan kadınları toplumda ekonomik olarak bağımsız ve yararlı bireyler olmalarına yardım etmek için, onların yalnızca ev işleriyle meşgul olmamaları için, üretmeleri için toplumun %50sini oluşturan kadınları işgücünde daha çok görmeliyiz. Kadın neden çalışmalıdır diye sorgulamak yerine, kadınların işgücündeki oranı nasıl arttırılabilir konusuna daha çok önem verilmelidir.

 

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.